Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro příjímání dětí do MŠ

12. 4. 2017

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a/ , § 165 odst. 2 

písm. b/ a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 v platném znění /školský zákon/

a v souladu se zákonem č. 500/2004 sb. /správní řád/.

 

K zápisu na školní rok 2018/2019 stanovuje ředitel školy tato pravidla

pro přijetí dětí:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

2. Děti podle věku od nejstaršího s trvalým pobytem v Předměřicích n. Jiz.

3. Děti podle věku od nejstaršího